Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze 11.04.2015, godz. 9.00

Zapraszamy członków Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin na
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu IKS „Konstancin” –
11.04.2015 r. o godz. 9.00
w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji przy ul.Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie Jeziornie (sala 046)