Obóz biegowy, Małe Ciche 17-28.08.2015

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd na obóz w dniu 17 sierpnia o godzinie 9:00 spod CKR – kriokomora

 

Aleksandra Golon – Kierownik wyjazdu – 609 660 753

Telefony do wychowawców grup:

August Kosowski                   536 844 955
Marcin Podwysocki               508 177 730

 

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do wyjazdu na obóz. Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań do trenerów. Pierwszeństwo dotacji będą mieli następujący zawodnicy:

– medaliści Mistrzostw Polski 14 letnich i starszych
– zawodnicy 13 letni i młodsi, którzy plasują się w pierwszej 10-tce w rankingu ogólnopolskim (www.swimrankings.net)
– rodzeństwa wyjeżdżające na obóz
– zawodnicy z rodzin wielodzietnych
– zawodnicy, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 15 lipca 2015 r.