Obóz treningowy, Piwniczna Zdrój 18 – 29.08.2016 r.

Informujemy, iż wyjazd na obóz do Piwnicznej odbędzie się  w dniu 18.08.2016 r. o godz. 9.30 (zbiórka o godz. 9.00) spod kriokomory przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie Jeziornie.

 

Na obóz mogą jechać zawodnicy od 5 klasy podstawowej.  Obóz obejmować będzie: marszobiegi w terenie, zajęcia ogólnorozwojowe na lądzie (gimnazjum i liceum cross-fit), wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

Sprzęt do zabrania

Szczegółowa oferta

Umowa – zgłoszenie

Regulamin obozu

IKS „Konstancin” otrzymał dofinansowanie z UMIG Konstancin Jeziorna w kwocie 10 000 PLN. Zgodnie z uchwałą dotację rozdzielimy między zawodników spełniających następujące kryteria (oficjalne zestawienie punktów za każde kryterium zostanie umieszczone po Mistrzostwach Polski, czyli w ostatnich 10 dniach lipca):
– wyniki sportowe osiągnięte na najważniejszych zawodach rocznikowych (tj. Korespondencyjne Mistrzostwa w Ciechanowie dla 2005-2006, MIędzywojewódzkie Zawody dla roczników 2004 -2003, Mistrzostwa Polski Juniorów i Mistrzostwa Polski na wodach otwartych od 2002 r.)
– realizacja procesu treningowego (frekwencja, starty w zawodach kontrolnych wyznaczonych przez klub)
– sytuacja finansowa w rodzinie (rodziny z trudnościami finansowym, wielodzietne) – należy złożyć podanie do klubu (może być skan na agolon@op.pl) do dnia 30 czerwca 2016 r.