Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Wsparcie grantowe dla Klubu Sportowego „Konstancin”

od Polskich Sieci Elektroenergetycznych

 

Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin” – sekcja pływania oraz sekcja koszykówki na wózkach otrzymał grant w ramach programu dobrosąsiedzkiego PSE „WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Pozyskane środki finansowe umożliwią bezpieczną i zgodną z obowiązującymi w pandemii wytycznymi, organizację zajęć pływania oraz koszykówki na wózkach. Możliwy będzie także zakup sprzętu sportowego oraz reprezentacyjnego dla zawodników. Beneficjentami wsparcia będzie ponad 200 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konstancin Jeziorna, a także dorośli niepełnosprawni ruchowo zawodnicy sekcji koszykówki na wózkach.

Pandemia sprawiła, że ograniczona została nie tylko możliwość utrzymywania kontaktów międzyludzkich, ale mamy także znacznie mniejsze możliwości podejmowania aktywności ruchowej i kontaktu z przyrodą, co stanowi kolejny niekorzystny czynnik, mający wpływ na nasz dobrostan psychiczny. IKS „Konstancin” wychodzi na przeciw tej sytuacji i organizuje zajęcia sportowe, które zapewniają uczestnikom kontakt społeczny oraz aktywność ruchową w trudnym czasie pandemii Covid-19.

Głównym  celem  projektu  jest  zwiększenie  dostępności  dyscypliny  pływackiej  dla mieszkańców Gminy Konstancin Jeziorna, szczególnie w czasie pandemii. Zdobyty grant pozwoli na prowadzenie bezpiecznych i ogólnodostępnych zajęć sportowych rozwijających umiejętności pływackie wśród ponad 200 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z terenu gminy. Ponadto, dla dzieci zakupione będą reprezentacyjne stroje.

Niepełnosprawni zawodnicy trenujący koszykówkę na wózkach otrzymają nowe części do sportowych wózków, które na skutek treningu i startów w turniejach wymagają regularnych napraw.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.- krajowego operatora systemu przesyłowego, którego siedziba znajduje się w gminie Konstancin-Jeziorna.  Jego  celem  jest  wyłonienie  najlepszych  projektów  związanych  z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa.

Więcej   informacji   o   działalności   organizatora   programu   dostępnych   jest   na   stronie raport.pse.pl oraz  www.wzmocnijotoczenie.pl.

Pobierz jako PDF